00:00 - 01. november 2019

– Hvorfor må de sitte hjemme i stua i kalde Norge?

LO-advokat Imran Haider så allerede i fjor at Nav ikke hadde rett til å straffe folk for å ta med trygden til et EU-land.

Nav-skandalen: LO-advokat Imran Haider mener det skyldes både dårlig kjennskap til EØS-reglene og litt moralisme at feiltolkningen av regelverket rundt trygdeytelser kunne pågå så lenge.

– Min første reaksjon da saken sprakk denne uken var ren frykt: Jeg visste ikke at det var så lett å bli kastet i fengsel bare for å krysse av feil på et Nav-skjema?

– Nei, det er jo veldig overraskende. Nav har tenkt at folk har fått med seg penger de ikke skulle hatt. Hvis man hadde hørt at en person har tatt 200 000 fra et pengeskap, hadde du tenkt at fengsel var greit. Men i vårt tilfelle er det jo ikke tyveri. Det er en lovlig handling, og det man har gjort er å straffe en lovlig handling med den verste sanksjonen vi har i samfunnet, fengsel.

– Jeg trodde ikke en feiltolkning av en lov kunne bestå så lenge. Rettsvesenet skal vel nettopp sikre at etater ikke bare skal tolke loven etter eget hode? 

Annonse