00:00 - 01. november 2019

– Hvorfor må de sitte hjemme i stua i kalde Norge?

LO-advokat Imran Haider så allerede i fjor at Nav ikke hadde rett til å straffe folk for å ta med trygden til et EU-land.

Nav-skandalen: LO-advokat Imran Haider mener det skyldes både dårlig kjennskap til EØS-reglene og litt moralisme at feiltolkningen av regelverket rundt trygdeytelser kunne pågå så lenge.
Annonse