00:00 - 01. november 2019

Finansdepartementet vil at SSB skal forske for forvaltningen og politikerne, folket er strøket ut, skriver Maria Berg Reinertsen.

Finansdepartementet vil at SSB skal forske for forvaltningen og politikerne, folket er strøket ut, skriver Maria Berg Reinertsen.

To år etter at Christine Meyer måtte gå av som SSB-sjef kommer siste akt i kampen om hvordan og for hvem SSBs forskningsavdeling skal forske. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Under striden mellom SSB-sjef Christine Meyer og Finansdepartementet høsten 2017 kom jeg i snakk med vakten i resepsjonen til Statistisk sentralbyrå. Han fortalte at før pleide han å trøste seg med at det i alle fall var mindre tørt å jobbe der enn i Justervesenet. Nå, derimot, var det full rulle med en direktør som holdt pressekonferanse midt i Akersgata og nektet å trekke seg.

To år senere kommer siste akt i kampen om hvordan og for hvem SSBs forskningsavdeling skal forske, i form av noe så dølt som Finansdepartementets «Forslag til forskrift for forskningen i SSB». Morgenbladet har fått tilgang til forslaget, som i disse dager behandles internt i SSB. Teksten som foreligger, er altså ikke endelig. Som et innblikk i hvordan Finansdepartementet tenker om forholdet mellom forskning og forvaltning, er den likevel særdeles interessant.

Som SSB-sjef fikk Christine Meyer kritikk for ikke å ta på alvor den viktige rollen SSBs forskningsavdeling spiller som premissleverandør for forvaltningen. Meyer ledet en omorganisering som ville føre til at bare forskere som publiserer på høyt internasjonalt nivå, skulle få plass i forskningsavdelingen.

Annonse