08:12 - 21. november 2019

– En stor forsømmelse

Ekspert på kvalitetssikring av store byggeprosjekter, Eilif Holte, sier beslutningsgrunnlaget for å gå for regionsykehuset på Gaustad ikke holder mål. Han ser paralleller til skandaleoverskridelsene til Norges Bank-bygget på åttitallet.

Omstridt sykehusfusjon: Helse Sør-Øst har hatt valget mellom å samle regionsykehuset på Gaustad, med påfølgende nedleggelse av akuttsykehuset på Ullevål, eller å bygge ut på Ullevål. I oktober ga regjeringen klarsignal til nytt regionssykehus på Gaustad i statsbudsjettet. 

I 1982 ble grunnsteinen for Norges Banks nye hovedbygg lagt ned ved Bankplassen i Oslo. Fire år senere sto bygget ferdig oppført, etter å ha sprengt budsjettet og blitt en av Norges største byggeskandaler. Utbygningen kom på over 2,3 milliarder i åttitalskroner, og den som avslørte den overstadige pengebruken, var sivilingeniør Eilif Holte. Han synes han kan se parallell til den forestående utbygningen av Oslo universitetssykehus.

– Det ligner ved at man har forelsket seg i en løsning, og setter i gang uten å gjøre det nødvendige grunnarbeidet først, sier Holte, som nå utarbeider kvalitetssystemer for byggebransjen.

Sviktende grunnlag. På åttitallet sto Norges Bank mellom å bygge ut på Vaterland versus Kvadraturen, og nå har regionforetaket Helse Sør-Øst stått mellom å samle regionsykehuset på Gaustad, med den påfølgende nedleggelsen av akuttsykehuset på Ullevål, eller å bygge ut på Ullevål. I oktober ga regjeringen klarsignal til nytt regionssykehus på Gaustad i statsbudsjettet for 2020, der det ble lånebevilget 100 millioner til Helse Sør-Øst for å starte prosjektet, og gitt en lånegaranti på 29 milliarder. Siden da har et nytt flertall i Oslo bystyre utrykt bekymring for planene.

Annonse