00:00 - 15. november 2019

– En politisk katastrofe

Lokalpolitikerne frykter for Oslo-befolkningens sykehustilbud. Spillet om Ullevål sykehus bryter med rettslige og demokratiske prinsipper, mener samfunnsforsker Rune Slagstad. 

Bakspillere: Samfunnsforskeren Rune Slagstad mener sykehusfusjonen i Oslo ble etablert av det han kaller et «doldisbyråkratisk miljø», altså av tilbaketrukne personer i byråkratiet med viktige stillinger.

Onsdag denne uken, i Oslo rådhus: En uvanlig samling partier – fra Frp til Rødt – legger frem en felles erklæring om den ti år gamle og omstridte sykehusfusjonen i hovedstaden. 

– Vi er svært bekymret for Oslo-befolkningens fremtidige sykehustilbud om Helse Sør-Østs vedtatte planer gjennomføres, erklærte Bjørg Sandkjær (Sp), som åpnet pressekonferansen. Deretter startet en parade av kritiske innlegg fra de andre partiene. Det ble påpekt at planen om å legge ned Ullevål sykehus vil gi et dårligere tilbud til byens befolkning. At planene vil føre til at Groruddalen står uten et godt tilbud i kritisk lang tid. At å flytte til nye bygg på Gaustad og Aker bød på «store utfordringer», med trange og krevende tomtearealer. At fagmiljøene og fagorganisasjonene lenge hadde advart mot planene uten å bli hørt. At det nylig er lagt frem to juridiske gjennomganger hvor det påpekes feil og mangler ved beslutningsprosessen.

De til sammen ni partiene Frp, KrF, MDG, Rødt, Sp, SV, Venstre, FNB («Bompengepartiet») og Helsepartiet utgjør et flertall i Oslo bystyre. Samtidig går tre av fire regjeringspartier også mot egen regjering.

Annonse