Annonse
00:00 - 11. oktober 2019

Statsbudsjettet som spåkule

Er du ikke en del av det grønne skiftet, har du ikke livets rett, skal vi tro næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

GRØNN SPÅMANN? Statsbudsjettet sier at Norge er for ensidig avhengig av olje og gass. Men løsningen er ikke å presse denne næringen til å bli mindre, sier Torbjørn Røe Isaksen. 
Annonse

– Med litt godvilje og noen mystiske spesialbriller, så kan vel statsbudsjettet leses som en spåkule. Hva sier den om hva vi skal leve av etter oljen? 

– For det første ser vi at budsjettet er stramt, hvilket betyr at vi ikke ønsker å stimulere økonomien ytterligere, av hensyn til konkurransekraften i de eksportrettede næringene. Deri ligger en viktig erkjennelse, det er ikke sånn at vi om 50 eller 100 år bare skal leve av nye og ukjente arbeidsplasser, vi vil leve av mye av det vi har levd av i århundrer, som fisk, mineraler, kraft, skog, foredling. For det andre sier budsjettet at vi trenger flere ben å stå på, vi er for ensidig avhengig av olje og gass. Vårt svar på dette er ikke å presse denne næringen til å bli mindre, men å legge til rette for omstilling og knoppskyting av nye bedrifter. Vi skal igjennom et stort, grønt skifte. Utslippene skal være redusert med 90-95 prosent i 2050, og hvis du er i en næring som ikke kan være en del av det grønne skiftet, så har du ikke livets rett. Dette betyr riktignok ikke at ikke enkeltbedrifter kan slippe ut CO2, vi snakker her om summen av norsk økonomi, og karbonfangst og lagring hører med. 

– Hva legger du i knoppskyting? 

ALLEREDE ABONNENT?
Fra 189 kr på første termin
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning. Du får alt stoffet som er i papiravisen, egne saker kun på nett, eAvis og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse