00:00 - 18. oktober 2019

– Mistillit satt i system

Belønningssystemet for forskere fungerer ikke etter hensikten. Humanistisk forskning anerkjennes ikke i dagens system.

Mener tellekantene innskrenker rommet for faglig skjønn: - Dypest sett handler dette om hva vi vil at forskerne våre skal bruke tiden sin på, sier professor Jan Grue. Arkivfoto: Christian Belgaux

«Det teller mer dersom du skriver to artikler i et fagfellevurdert tidsskrift, enn dersom du skriver en 800 sider lang bok. Dette blir å underkjenne at ny humanistisk kunnskap også kan skapes og endre verden i kanaler som retter seg mot ikke-spesialister», sier Jan Grue.

Grue, som er professor i kvalitativ metode ved Universitetet i Oslo, mener vi må tenke nytt om hva som er god og viktig forskning. 

– Med dagens system innskrenker vi rommet for faglig skjønn fordi forskere er bundet opp til publiseringspoeng. 

Annonse