00:00 - 18. oktober 2019

– Mistillit satt i system

Belønningssystemet for forskere fungerer ikke etter hensikten. Humanistisk forskning anerkjennes ikke i dagens system.

Mener tellekantene innskrenker rommet for faglig skjønn: - Dypest sett handler dette om hva vi vil at forskerne våre skal bruke tiden sin på, sier professor Jan Grue. Arkivfoto: Christian Belgaux
Annonse