11:14 - 23. oktober 2019

Hun har forslaget til en ny klimapolitikk

Etter 25 FN-toppmøter om klima er det på tide å tenke nytt om klimapolitikken, mener økonomiprofessor Karine Nyborg. Hun vil at Norge skal lage en klimaklubb for oljeland.

Fra bekymring til optimisme: – De siste seks-syv årene har det bredt seg et slags tungsinn blant mange forskere som er aktive innen klimapolitikk, sier Karine Nyborg. Professoren i samfunnsøkonomi har et forslag som kan lette på stemningen.

Du har hørt det før. Kutt i norsk oljeproduksjon hjelper ikke på den globale klimakrisen. Vår olje erstattes bare av kull og olje fra andre steder. Men hva om det ikke stemmer? Karine Nyborg, professor i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Oslo, har sammen med en gruppe medforfattere lansert en plan for hvordan kutt i norsk oljeproduksjon kan gjøre resten av klimapolitikken mer effektiv: Norge bør invitere andre olje-, kull- og og gassproduserende land med i en klubb for å kutte produksjonen. Denne uken presenterer hun planen på økonomifestivalen Kåkånomics i Stavanger.

– Dette er noe Norge kan gjøre, som kan monne på global basis, sier Nyborg.

Hun sier et slikt klima-Opec kan gjøre overgangen til lavutslippssamfunnet enklere:

Annonse