Annonse
00:00 - 04. oktober 2019

Frps nei til å hente hjem IS-mødre har fått fem andre partier til å gjemme seg bak UDs rygg, skriver Aslak Bonde.

Frps nei til å hente hjem IS-mødre har fått fem andre partier til å gjemme seg bak UDs rygg, skriver Aslak Bonde.

Gis føringen: Flere partier lar seg styre av Frps blotte eksistens, skriver Aslak Bonde. Sylvi Listhaug, Carl I. Hagen og Per-Willy Ambundsen kommer ut fra møte i Frps stortingsgruppe, Oslo 30. september. Foto: Berit Roald / NTB scanpix
Annonse

Denne fredagen kommer stortingsflertallet til å stemme ned forslaget fra Miljøpartiet de Grønne om at regjeringen må få hjem den syke norske fireåringen i al-Hol-leiren i Syria. Det på tross av at alle partiene sier at de vil hente hjem gutten og at et flertall av stortingsrepresentantene også er villig til å hente hjem moren, dersom det er nødvendig for å få gitt god legehjelp til barnet.

Det er stort sett formelle grunner til at flere av partiene vil stemme imot et forslag de egentlig er for. Slikt er ikke helt uvanlig i Stortinget. De folkevalgte bestreber seg på å følge egne retningslinjer om arbeidsfordelingen mellom regjering og storting, og de er opptatt av at enkeltsaker ikke skal behandles i parlamentet.

Men det hender også at stortingsrepresentantene skyver formelle regler foran seg for å slippe å ta stilling til vanskelige spørsmål. Det er det som er tilfellet i saken om den syke fireåringen. Sjelden har så mange partier gjort så mye for å tåkelegge og komplisere et sakskompleks som prinsipielt sett er ganske enkelt.

Annonse