00:00 - 18. oktober 2019

Belønningssystemet vi har nå, er direkte ødeleggende for humanistisk forskning, skriver Jan Grue.

Belønningssystemet vi har nå, er ødeleggende for humanistisk forskning, skriver Jan Grue. 

«Forskning i krise?» Dette var tittelen på et frokostmøte hos tankesmien Civita den 9. oktober, og krisen oppsummeres blant annet slik: Det publiseres for mye og for dårlig forskning, samtidig som forskningen i vitenskapelige tidsskrifter veier stadig tyngre – for forskeres karrierer, for forskningspolitiske prioriteringer, i det hele tatt for hvordan akademia blir organisert. I et ferskt essay i Nytt norsk tidsskrift oppsummerer Torkel Brekke mye av problematikken rundt hvordan sektoren vurderer form mer enn innhold, og det at vi langt på vei har en automatisert og uansvarlig målekultur.

Denne utviklingen bør imidlertid sees i sammenheng med andre såkalte tunge trender i akademia. Disse ordene er navnet på en intern «tankesmie» hos Universitetet i Oslo, som i disse dager har sin strategi for tiden frem mot 2030 ute på høring. Den aller tyngste trenden i UiOs strategiske bilde er på linje med føringene fra både det norske og europeiske forskningsrådet. Selv om UiOs rektorat i Morgenbladet 11. oktober understreker betydningen av fri grunnforskning, sikter strategien seg klart mot forskning som er relevant for å løse samfunnsutfordringer. Det dreier seg om klimakrisen og om politisk polarisering, om helse og livskvalitet i befolkningen og om demokratisk forvitring.

Det disse samfunnsutfordringene har til felles er at de skjærer på tvers av disipliner. Hele spekteret av fagtradisjoner skal arbeide sammen. Likevel kan det virke som om måten akademia skal bidra på er spesielt dårlig egnet for noen fag, kanskje særlig innen humaniora og samfunnsvitenskapen. Sagt på en annen måte – hvis disse fagene faktisk skal kunne bidra til å løse samfunnsutfordringer, så må vi gjøre om på dagens system for måling og anerkjennelse av vitenskapelig kunnskap. For systemet vi nå har er direkte ødeleggende.

Annonse