00:00 - 04. oktober 2019

Bak brexit

Skal Facebooks nye valuta forbys? Hva om det kommer en ny flyktningbølge? Utfordringene står i kø for EUs topp-politikere.

Samling i Sibiu: Bildet er fra Romania under EU-toppmøtet i mai.

Britiske politikeres hasardiøse manøvre foran brexitstupet har dramatikk og underholdningsverdi til å fylle det meste av mediebildet i Europa. Men den politiske dagsorden i Brussel, spillet i kulissene inkludert, vitner om at Europas politikere har viktigere utfordringer å arbeide med.

Påtroppende president for EU-kommisjonen, Ursula von der Leyen, har varslet en «Green New Deal» og vil raskt måtte legge konkrete, ambisiøse planer på bordet. Her er hun under et sterkt press fra Europaparlamentet og de klimaprogressive landene, som neppe ble mindre etter Greta Thunbergs tale i FN. At det er et taktskifte på gang kan illustreres med De grønnes kraftige fremgang i Tyskland, EUs mektigste medlemsland, hvor regjeringen nettopp la 54 milliarder euro ekstra på bordet for å sikre at klimamålene skal nås.

Nettgiganter. Parallelt kjempes en flerfrontskrig for å realisere ambisjonen om at EU skal bli «europeernes beskytter» i en stadig farligere verden. Også på dette feltet er presset fra medlemslandene sterkt, som da Tysklands næringsminister Peter Altmaier varslet i august at europeerne snarest må skape sin egen infrastruktur for lagring av elektroniske data, et skylagringskonsept kalt Gaia-X.

Annonse