00:00 - 13. september 2019

Senterpartiets Norge i miniatyr

Produksjon av aioli og sennep er del av suksessoppskriften for Beiarn, nordlandskommunen hvor valget ga all makt til Senterpartiet og ordfører Monika Sande.

Trengte ikke Trygve: – Vi lånte ham med glede bort til steder som trengte Trygve mer, forteller Monika Sande, ordfører i Beiarn for Senterpartiet, som med 57,5 prosent klarte seg godt uten besøk av Trygve Slagsvold Vedum i valgkampen. Foto: David Engmo

– Etter valget hører vi støtt om bastioner og styringspartier.

– Ja, og jeg er så lei av det. I Norge har vi jo ikke styringspartier. Vi har partier. Vår ideologi og våre tanker om styring er like bra som de andres. Ingen har hevd på å være veldig gode styringspartier.

– Så lar vi det ligge for heller å høre hva Senterpartiet vil gjøre når dere har rent flertall, som i Beiarn hvor dere fikk 57,5 prosent.

Annonse