00:00 - 20. september 2019

Re: Problemer innad i Venstre

Notat til valgkomiteen (enten dere vil ha det eller ikke).

Fra venstre: Abid Raja, Guri Melby og Sveinung Rotevatn. Kildefoto: Venstre og Katinka Hustad .

Vi, Venstres uautoriserte prenominasjonsutvalg, har begått en analyse av de aktuelle kandidatene til å ta over den snart 136 år gamle uenighetsmaskinen.

1. Nåsituasjonen. Partiet er faktisk i krise (se faktaboks).

I en undersøkelse VG fikk utført blant partiets egne folkevalgte i august, oppga beskjedne 14 prosent av Venstre-folkene i landets kommunestyrer at partileder Trine Skei Grande gjør en god jobb. 85 prosent krysset for «dårlig». Den samme undersøkelsen viste at kun et lignende mindretall, 16 prosent, trodde at Trine Skei Grande kom til å bli sittende som partileder frem til stortingsvalget. Det virker håpløst å lede et parti når partiets egne vender seg mot henne.

Annonse