00:00 - 06. september 2019

Hvor politisert er egentlig Høyesterett?

I Norge er det ikke partipolitisk tilhørighet, men dommernes yrkesbakgrunn som legger føringene.

Fra den gang man skrev sånn: Eksteriøret avslører at Høyesterett er et gammelt hus. Men er Høyesterett politisk? Foto: Katinka Hustad

– Vi hører ofte nyheter fra USA om hvor politisert amerikansk høyesterett er. Men er også avgjørelsene i norsk høyesterett preget av dommernes politiske tilhørighet?

– Jeg argumenterer for at Høyesterett i Norge ikke er politisert. Her baserer jeg meg på analyser av et stort datamateriale med masse informasjon om saker og stemmegivning over flere år. Vi vet for eksempel om dommeren stemte for eller imot staten, om dommeren tilhørte flertallet i saken eller ikke. I tillegg kommer informasjon om dommeren, slik som hvor de arbeidet før de ble dommere i høyesterett, og hvilken regjering som utnevnte dem. Jeg fant ingen generell partipolitisk konfliktlinje i dette materialet. Det jeg derimot fant, var at noen dommere har en større tilbøyelighet til å gå imot staten enn andre, og at dette samsvarer med hva slags yrkesbakgrunn de har.

Annonse