00:00 - 06. september 2019

Dritten i demokratiet

Hva gjør vi som nasjon når utedoen er full? To råskinn fra Møre kniver om å få kontrakten på håndtering av Norges giftige avfall, mens folk lokalt mener demokratiet blir overkjørt dersom giften deponeres hos dem. 

Hit, men ikke høyere: Idyllen Langøya utenfor Holmestrand er hul og Norge har i 25 år behandlet og lagret sitt farlige avfall her. Alternativet var Hjerkinn på Dovre. Om fem år er det fullt på Langøya. Det ser ikke fullt ut på bildet, men det er ikke lov å fylle opp høyere enn til kote null, altså havoverflaten. Mange husker den varme augustdagen i 1998 da makrellfiskere varslet om en gul giftsky som steg opp herfra og drev inn Oslofjorden. Ellers har det gått bra.
Annonse