00:00 - 06. september 2019

Den store bløffen

Kjære lesere, borgere, og landsmenn. «I margen» har en innrømmelse å komme med.

Underminerende: «I margen» har over flere år iverksatt en rekke tiltak for å gjøre den offentlige samtalen helt uforståelig. Foto: Leif Ørnelund / Oslo Museum

Rabalderet brøt løs onsdag, da det ble kjent at tv-serien «Folkeopplysningen» har forsøkt å påvirke stemmegivningen til ungdom på Lillestrøm ved å spre falske nyheter via Facebook. Eksperimentet mislyktes, hovedsakelig fordi ingen ungdommer faktisk bruker Facebook, men «I margen», som leverer falske nyheter i den hensikt å påvirke leseren hver eneste uke, applauderer innsatsen.

Men «Folkeopplysningen» har ikke vært alene om innsatsen for å underminere troverdigheten til tradisjonelle medier og få alle til å tvile på alt. «I margen» har, i samarbeid med ledende aktører, over flere år iverksatt en rekke tiltak for å gjøre den offentlige samtalen helt uforståelig for alle noksagtene uten mastergrad i diskursteori og praktisk-pedagogisk fordypning i rekonstruksjon av postmodernistisk dekonstruksjon.

Et første tiltak har vært å opprette en rekke avatarer, med egne facebookkontoer, som plukker opp enhver artikkel, kronikk eller tweet som omhandler kjønnsspørsmål, innvandring og/eller avatarene selv, sender dem gjennom en kunstig intelligens for å fortolke dem i aller verste meninger, og så spyr ut en strøm av hissige svarmeldinger, kronikker og facebookmeldinger. Aller høyest vekter disse avatarene facebookmeldinger om seg selv, slik at debattene så raskt som mulig blir til en hengemyr av referanser til hverandre, i stedet for temaet som startet spiralen ned i myrdybdene.

Annonse