00:00 - 30. august 2019

Vi burde snakke mer om den politikken vi er enige om, skriver Gunnar C. Aakvaag.

Vi burde snakke mer om den politikken vi er enige om, skriver Gunnar C. Aakvaag.

For 40 år siden hevdet Einar Førde at «vi er alle sosialdemokrater». I dag er det mer treffende å si at «vi er alle liberale».

Det er valgkamp, og den politiske debatten har høy temperatur – som den skal i et åpent demokrati som det norske. Men noe er annerledes.

En ny uforsonlighet har sneket seg inn. Frontene er steilere og ordbruken hardere enn vanlig. Og særlig når det dreier seg om valgkampens og samfunnsdebattens store temaer som bompenger, klima, sentralisering, velferdsprofitører og moskéskyting. At fløypartiene dominerer debatten og gjør det bra på meningsmålingene, underbygger inntrykket.

Annonse