17:09 - 23. august 2019

Nå blir det språkbråk, skriver Paal Uvaag.

Nå blir det språkbråk, skriver Paal Uvaag.

Når den nye språkloven går ut på høring i dag, er det «forbudet» mot navn som Oslomet, Vy og Norec som får mest oppmerksomhet. Men egentlig er dette bare en lovfesting av regler som allerede finnes. Stortinget bestemte allerede i 1980 at staten skal følge læreboknormalen – altså norsk rettskrivning. Og uavhengig av dette skal den følge stedsnavnloven. Når vi likevel sitter med statlige virksomheter som OsloMet, Bane NOR og Norec, eller kommune- og fylkesnavn som Sunnfjord, Fjord og Vestland, skyldes det bare at regjeringen blåser i Stortingets vedtak. Vi skal ikke nevne navn, Torbjørn Røe Isaksen, Monica Mæland, Jan Tore Sanner, Ketil Solvik-Olsen, Nikolai Astrup, Ansgar Gabrielsen og Jon Georg Dale, men noen hadde faktisk myndighet til å stanse dette.

Det er ikke bare lover og stortingsvedtak statsrådene har overprøvd, de har heller ikke hørt på Språkrådet, som har retningslinjer for navn på statsorganer. Kulturdepartementet sendte så sent som i fjor høst ut et rundskriv til de andre departementene og minnet om at Språkrådet skal konsulteres i spørsmål om navn.

Annonse