00:00 - 23. august 2019

Landhandel og okkupasjon

Donald Trump var om ikke annet villig til å betale for Grønland. Norge bare tok seg til rette.

Transaksjon i nord: USA kjøpte Alaska fra Russland i 1867. Samme år malte tysk-amerikanske Emanuel Leutze bildet Signing of the Alaska Treaty. Til venstre i bildet sitter amerikanernes utenriksminister William Seward, mens den russiske diplomaten Eduard de Stoeckl står med en hånd på globusen. Foto: Wikimedia / Offentlig eie
Annonse