Annonse
00:00 - 02. august 2019

Ingen vet om tog er klimavennlig i 2050. Regjeringens invitasjon til nytenking er høyst nødvendig, skriver Aslak Bonde.

Ingen vet om tog er klimavennlig i 2050. Regjeringens invitasjon til nytenking er høyst nødvendig, skriver Aslak Bonde.

Fremtidens teknologi? Hvis EU mener alvor med sine krav til klimakutt, må transportsektoren endres radikalt. Spørsmålet blir bare hvordan endringene kommer til å arte seg. Bildet er fra Frankfurt, Tyskland. Foto: Thomas Lohnes/Getty Images
Annonse

I etterkant av debatten om NSBs navneskifte og regjeringens jernbanereform, har det i sommer dukket opp en enda viktigere diskusjon – nemlig om hva toget egentlig skal tjene til, og om det vil være spesielt klimavennlig i fremtiden.

Det begynte med at Jernbanedirektoratet i forkant av ferien la frem beregninger som viste at en forlengelse av Nord-Norgebanen til Tromsø ville koste 100 milliarder kroner. Hele landsdelen ble også minnet om at Erna Solberg i vår antydet at fremtidens godstrafikk heller ville gå på digitalt sammenkoblede lastebiler enn på jernbane.

Deretter stilte jernbanedirektør Kirsti Slotsvik spørsmål om det var riktig å bevilge penger til nye stasjoner i alle de byene på Østlandet som ligger innenfor intercity-triangelet (toglinjene mellom Oslo og Skien, Lillehammer og Halden). Hennes poeng var at kostnadsoverskridelser på de fleste prosjekter har gjort det umulig å gjøre alt samtidig, og da får man mer tog for pengene om man prioriterer dobbeltspor mellom østlandsbyene.

Allerede abonnent?
Fra
189 kroner
Hold deg oppdatert på politikk, kultur og forskning.
Du får alt stoffet som er i papiravisen,
eksklusive nettsaker, eAvis
og hele arkivet med over 50 000 artikler.
Annonse