15:18 - 21. august 2019

I øyeblikket er det mest bekymringsfulle med den globale økonomiske krisen som kanskje kommer, at vi er så uenige om hvordan vi skal løse den, skriver Maria Berg Reinertsen.

Det mest bekymringsfulle med den globale økonomiske krisen som kanskje kommer, at vi er så uenige om hvordan vi skal løse den, skriver Maria Berg Reinertsen.

Kriseprat: Angela Merkel og Donald Trump. For en gangs skyld med samme budskap til verden: Det er ingen økonomisk krise hos meg. Foto: Leon Neal/Getty Images

I skrivende stund venter vi på referatene fra det siste møtet i styret til den amerikanske sentralbanken som skal offentliggjøres senere i dag. Da vil vi få vite om bankens styre deler president Donald Trumps syn på at det ikke er noen fare for krise i amerikansk økonomi. Børsmeglere flest virker mer nervøse. Det toppet seg i en pussig situasjon sist uke, der investorene krever mindre rente for å holde amerikansk statsgjeld med lang i stedet for kort løpetid. Noe som tyder på at de enten skjønner like lite av pengemarkedet som oss andre, eller forventer nedgangstid og lavere rente ett år frem i tid.

I villniset av gode og dårlige tall er det mest bekymringsfulle at det er så usikkert hvordan vi skal møte krisen hvis den faktisk materialiserer seg. Det øker faren for politisk konflikt, handlingslammelse og feilsteg akkurat i det øyeblikket da vi trenger en smart og kraftig respons. 

Finanskrisen i 2008 ble i første fase møtt av en ganske koordinert respons fra verdens sentralbanksjefer og finansdepartementer. Dette var viktig. Det lyktes i å stoppe nedsmeltingen av finansmarkedene og forhindre at bedrifter i resten av økonomien fikk full stopp i sin tilgang på lån og kassakreditt. Denne gangen er det vanskeligere å se for seg en slik koordinert respons både nasjonalt og internasjonalt. Til det er de politiske splittelsene og den faglige uenigheten for stor.

Annonse