00:00 - 09. august 2019

Er Norge unntatt «Trump-effekten»?

Demokratene peker på Donald Trump etter terroren i El Paso. «Trump ser at han har støtte i det ytre høyre, han spiller på det, kynisk som han er», sier ekstremismeforsker Tore Bjørgo.

Sprer hat? Det har vært påvist en markant økning i hatvold etter at Donald Trump ble valgt som USAs president. Men skyldes volden Trumps retorikk? Forskningen gir ulike svar. Foto: Oliver Contreras / Sipa Usa / Mega / NTB scanpix

– Hva vet man fra forskning om sammenhengen mellom politikeres retorikk og høyreekstrem vold?

– Det forskningen viser, er at det er to mekanismer som går i motsatt retning. På den ene siden ser det ut til at den fysiske volden går ned i land hvor ytre høyre finner en politisk kanal for å uttrykke sin frustrasjon og sitt sinne. Det har vi funnet i noen studier. Så er det andre studier som tyder på at når hatretorikk blir legitimert, så kan det føre til en spredning i hatuttrykk og økning i hat mot minoriteter. I USA har man sett en tydelig økning av hatvold både under valgkampen og etter at Trump ble valgt som president, så der tyder det på at den mekanismen har vært sterkere.

– Hva vet man om årsakssammenhengen her? Er det blitt påvist at hatvolden skyldes Trumps retorikk?

Annonse