00:00 - 02. august 2019

Å bygge veitunneler i by gjemmer problemene med bybilisme under et tynt jordlag, skriver Ulrik Eriksen.

Å bygge veitunneler i by gjemmer problemene under et tynt jordlag, skriver Ulrik Eriksen.

«Vi kan ha like mange biler som før, men nå vil vi ha dem under jorda», sa fylkesordfører Tore O. Sandvik da han sist høst overrasket alle i Trondheim med et hårete forslag som tilsynelatende løste problemene med bil i by, en gang for alle. I sin fremtidsvisjon foreslo han å legge store deler av trafikken og parkeringen i Midtbyen under bakken: En forseggjort plansje viste to lange nye tunnelløp, komplett med tre rundkjøringer, samt seks nye underjordiske parkeringshus med 3000 plasser. Prisen var «anslagsvis 10 til 20 milliarder». Det nasjonale bompengeopprøret var fremdeles en fjern tanke. Siden har det vært stille.

Noen måneder tidligere i 2018, vedtok bystyret i Bergen med stort flertall å droppe en foreslått «bymiljøtunnel» under bykjernen til fordel for en forlengelse av en annen underjordisk vei. Da Fløyfjellstunnelen ble bygget på slutten av 80-tallet, endte dens nordlige utløp midt i et tett bebygd boligområde i Sandviken. En forlengelse er nå vedtatt å gå direkte gjennom fjellet til Eidsvåg og Åsane, uten omveien over Sandviken. Den nåværende motorveitraseen blir lokalvei, sykkelvei og bybanetrasé. Avgjørende for vedtaket var en trafikkanalyse som viste at en utvidelse av tunnelen paradoksalt nok kunne føre til mindre trafikk inn i bykjernen. De begrensede påkjøringsrampene i Sandviken vil gjøre det mindre attraktivt å bruke sentrumsgatene som innfartsåre. Med lavere totale trafikkprognoser kunne planene om ny sentrumstunnel utsettes, og finansieringen flyttes til tunnelforlengingen.

«Utsette» er et nøkkelord her. Å bygge veitunnel i by vil alltid være en kostbar fortrengning av det underliggende problemet. På et eller annet tidspunkt, og på et eller annet sted, vil problemene med bybilismen poppe opp igjen, enten det er støy, luftkvalitet, trafikksikkerhet eller den gedigne arealsløsingen. Slik har de fleste norske byer gravd seg ned i et underjordisk hjørne det er vanskelig å komme ut av. Behovet for veitunnel i by er omtrent umettelig. Når du først har begynt å løse bilbrukens enorme utfordringer ved å bygge tunneler, er prosjektet i prinsippet ikke ferdigstilt før du har bygget et komplett vei- og parkeringssystem under hele bykjernen og boligområdene rundt. I mellomtiden blir områdene som ennå ikke har fått tunnel holdt som gissel. Hvor lenge skal vi kunne nekte de stakkars beboerne langs motorveien i Sandviken eller Sandvika et bedre bomiljø? Det hadde selvsagt vært topp for by- og boligmiljøet om «alle» fikk tunnel. Men kostnaden ville blitt så ekstrem at det ville gitt bompengepartiet rent flertall, lenge før en ferdigstillelse var mulig.

Annonse