00:00 - 02. august 2019

Angst, fangst og lagring

Klimapolitikken baserer seg på at storskala karbonfangst og -lagring av klimagasser er rett rundt hjørnet. Det lyder som en besvergelse i politikernes munn. Men hvordan snakker de om dette seg imellom, de som faktisk utvikler teknologien? 

Klimagass: Her ble det i 2018 sluppet ut 767 549 tonn CO2. Nå er forskerne klare for karbonlagring i større skala, men politikerne nøler. Bildet: Kalsinatoren og syklontårnet ved sementfabrikken i Brevik.

Vi hører det støtt og stadig: Parisavtalen sier at dersom temperaturøkningen på kloden skal begrenses til halvannen grad, eller var det to, så er fangst og lagring av CO2 helt avgjørende. Og som det satses! Dersom altså det å snakke om planer som om de var realiteter, er å satse.

Det beste Fremskrittspartiet noensinne har frembragt er slagordet: «Fremtiden vedtas ikke, den skapes.» Men fangst og lagring er så langt ikke engang «vedtatt», ikke annet enn som forsøk. Er det ikke dermed tryllekunst man baserer seg på, når man snakker om nullutslippssamfunn og det nye begrepet «netto null», siden alle visjonene inkluderer denne fangsten og lagringen?

Norge, vårt Norge. Vi har en formasjon i Nordsjøen egnet til å lagre både for oss selv og andre. Vi har et testanlegg på Mongstad, (som egentlig var tiltenkt et fullskala renseanlegg for CO2 og proklamert som vår tids månelanding av Jens Stoltenberg i 2007. Gasskraftverket er nå nedlagt, men testanlegget er i full sving). Og regjeringen har bevilget penger til å fortsette forsøkene som er i gang på søppelforbrenningsanlegget i Oslo og på sementfabrikken i Brevik. Vi kaller oss dermed et foregangsland. Men målt mot håpet menneskeheten har om frelsen i denne teknologien, så er det noen små sølvpapirinnretninger og -rør vi snakker om. Ingen beslutningstagere er forvisset om at noe av dette er verdt å utvikle i stor skala.

Annonse