00:00 - 05. juli 2019

Vil ha regel om ikke-innblanding

200 forskere i 40 land tar til orde for å sikre forskere fra utilbørlig press når de evaluerer bistandsprosjekter. – Forskning og evaluering er ikke det samme, svarer Norad.

Da forsker Katerini Storeng og kollegene hennes i Storbritannia hadde kritiske kommenterer til et britisk helse-bistandsprogram de evaluerte, ble de møtt med påstander om etiske regelbrudd og forsøk på sensur. Morgenbladet omtalte saken i mars i år.

– Vi fikk veldig mange henvendelser etter at vi fortalte den historien, fra hele verden. Folk delte lignende erfaringer, og de spurte, «hva kan vi gjøre for å spre dette budskapet», sier Storeng.

Nå har hun og mer enn 200 forskere fra hele verden en lang rekke forslag til hvordan systemet kan forbedres. Forslagene, publisert i tidsskriftet BMJ Global Health, skal sikre at forskere som gjør evaluerings- og forskningsoppdrag på bestilling ikke blir utsatt for press fra dem som evalueres.

Annonse