00:00 - 19. juli 2019

Hva slags oppgave står han overfor?

Den påtroppende britiske statsministeren går til verket som folkeforfører, men uten noen åpenbar plan. 

Boris Johnson: En verdensborger, men med umiskjennelig engelske fakter. Foto: Dan Kitwood/Getty Images

Det finnes en vedvarende tro blant britiske eliter på the gifted amateur. Den begavede amatøren har et livsfjernt studieløp bak seg, gjerne foranlediget av år på privatskole. Studiets innhold har liten betydning, sammenlignet med karakteren han har bygget underveis. Den gir ro, dømmekraft og en evne til å gjøre livets kompleksitet mykt og håndterbart.

Onsdag i neste uke får Storbritannia etter alt å dømme en statsminister snytt ut av denne tradisjonen, og det er ingen lett oppgave å spå hva som venter. Dagen før blir Boris Johnson utnevnt til vinneren i det konservative partiets uravstemning om hvem som skal etterfølge Theresa May. Utsynet er umiskjennelig optimistisk, og det kan trengs. Regjeringen er i mindretall med lunefulle nordirske unionister som støtteparti. Oppslutningen blant velgerne er langt nede på tyvetallet. Og 31. oktober løper tiden ut for en avtale med EU om Storbritannias utmelding av unionen.

Hvordan havnet Boris Johnson her? For tre år siden brøt han med daværende statsminister David Cameron og gikk i front for nei-siden ved folkeavstemningen om fortsatt EU-medlemskap. I lederkampen som fulgte hoppet han av, etter å ha blitt dolket i ryggen av sin våpendrager Michael Gove. Gove stilte som lederkandidat og tapte. Johnson trådte til side og endte som utenriksminister under Theresa May.

Annonse