16:20 - 19. juli 2019

– Han er ingen krigshisser

Benjamin Netanyahu er den lengst sittende statsministeren i Israel. Hvorfor er det ingenting som biter på ham?

Seiglivet: – Katten har ni liv, men Netanyahu har allerede brukt opp 20 av de livene, sier midtøstenforsker og professor i historie om Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Amir Levy/Getty Images

For snart en måned siden tråde Benjamin Netanyahu opp på talerstolen og viste stolt frem en gave fra sine allierte i USA: Et kart, brakt til Jerusalem av Donald Trumps svigersønn Jared Kushner.

– Dette kartet har ikke blitt oppdatert siden seksdagerskrigen, fortalte Netanyahu.

Under krigen i 1967 okkuperte Israel Golanhøydene, tidligere kontrollert av Syria. I 1981 erklærte Israel området for sitt, men trekket ble ikke internasjonalt anerkjent. Kartet Netanyahu holdt i hånden, gaven fra verdens mektigste mann, viste høydene som en del av Israel. Med tusj hadde president Trump tegnet en pil som pekte på det annekterte området, og skrevet inn en hilsen: «nice.»

Annonse