00:00 - 05. juli 2019

Bompengeopprøret kan kverke byene våre akkurat da de var i ferd med å få nytt liv, skriver Ulrik Eriksen.

Bompengeopprøret kan kverke byene våre akkurat da de var i ferd med å få nytt liv, skriver Ulrik Eriksen.

Tegning: Tor Bomann-Larsen

Trafikken sto stille i rushet. Rådhusgaten var for smal, og kjøretøykaoset fullkomment i de mest frekventerte sentrumskryssene. Noe radikalt måtte gjøres. Reguleringssjef Hjalmar Torp la fra seg sin monokkel og klødde seg i fippskjegget. Han foreslo tunnel under Kontraskjæret for å bedre avvikle trafikkstrømmen på tvers av byen, samt en generell utvidelse til 20 meters gatebredde for viktige trafikkårer. Året var 1916 og bilparken i hovedstaden besto av totalt 700 harkende kjøretøy. Naturligvis burde det blitt ropt varsku mot bybilismen allerede da: Hvis noen hundretalls motoriserte firhjulinger kunne skape tilstrekkelige trafikkproblemer til at man så seg nødt til å bygge tunneler og utvide sentrums gateløp, hva ville da skje hvis antallet rundet noen titalls tusen, eller flere hundre tusen? Siden 1916 har bilbestanden i Oslo steget med gjennomsnittlig fire tusen kjøretøy i året til over 400 000. Samlet utgjør alle kjøretøyene i hovedstaden bydel Sagene og St. Hanshaugen sitt samlede areal. I bevegelse ville de fylt hele arealet innenfor ring 2. Bilene bør med andre ord stå mest mulig stille. Til å sørge for det har vi det såkalte nullvekstmålet: all trafikkvekst i byområdene skal tas av kollektiv, sykkel og gange. Politikken har vært en formidabel suksess. Det har gjort byene mer levelige og mindre bilpregede, gitt bedre luft og lavere klimagassutslipp.

Nå er nullvekstmålet under angrep. Bompengeopprøret har fått regjeringen til å saumfare byvekstavtalene der nettopp dette målet er en grunnpilar. Frp har aldri likt nullvekst, og på landsmøtet sitt i vår vedtok de et punkt i partiprogrammet der de spesifikt går inn for å bytte det ut med et utslippsmål for byene. Under sommeroppsummeringen fra regjeringen uttalte Erna Solberg at de ville «videreutvikle nullvekstmålet». Solberg minnet om at målet ble formulert på et tidspunkt der elbilene ikke var «en så stor og viktig del av klimapolitikken». Trolig hadde samferdselsminister Jon Georg Dale hvisket henne i øret om konklusjonene i en ny rapport som skulle offentliggjøres dagen etter. Her kalte det såkalte «ekspertutvalget for fremtidens transportinfrastruktur» nullvekstmålet for «utdatert», og anbefalte å bytte det ut med et «teknologinøytralt» mål.

Annonse