13:28 - 01. juli 2019

«Politikerne snakker ikke helt sant om EU»

En av Norges fremste Europa-forskere forklarer hvorfor det bare er mer overnasjonalitet som kan gjøre EU mer demokratisk. 

EU-dilemmaet: «Vi ser nå at flere EU-land markerer motstand mot mange avreformforslagene», sier Arena-professor Erik Oddvar Eriksen.

– Snart kan de oppleve at amerikanske selskaper har overtatt helsevesenet deres. 

Professor Erik Oddvar Eriksen snakker om brexit med utgangspunkt i en ny bok der forskeren, som regnes blant Norges viktigste Europa-eksperter, blant annet argumenterer for at europeiske populisters ønsker om mer suverenitet til nasjonalstatene fort kan lede til det stikk motsatte.

– De politikkområdene de eventuelt gjenerobrer fra Brussel, blir plutselig underlagt de frie krefters spill der det er den sterkestes rett som gjelder, forklarer han videre.

eu
Annonse