00:00 - 14. juni 2019

Livsfarlige rykter

I middelalderen brukte de sladder som bevis i retten.

Oppgjørets time: Bokillustrasjon fra 1200-tallet, «Mann hugger en annen mann med øks», fra Topographia Hibernica of Giraldus Cambrensis (Gerald av Wales), som er å finne i British Librarys samling. NTB scanpix

– Du har undersøkt det sladderbaserte rettssystemet i middelalderen. Hvordan fungerte det?

– Det fantes ingen offentlig påtalemyndighet den gangen, så alle saker fungerte som sivile saker. Hvis noen mente seg utsatt for et lovbrudd, måtte de peke ut en skyldig som skulle stilles for retten. I drapssaker stilte de pårørende eller arvingene. Hvis det fantes øyenvitner, så var saken avgjort. Men i de tilfellene det ikke fantes vitner, ble sladder og rykter brukt som bevis. Hvis alle i lokalsamfunnet mente eller spekulerte i at Halvdan er utro, da kunne det bli rettssak.

– Hvordan kunne man forsvare seg mot disse anklagene?

Annonse