11:28 - 24. juni 2019

Intim vold blant unge

Ungdommer utsettes for vold både digitalt og ansikt til ansikt, de voksne er sjelden til hjelp.

– 4500 ungdommer fra fem europeiske land, inkludert Norge, har svart på spørreskjema om vold i intime relasjoner. 100 har latt seg dybdeintervjue. Hva forteller de om?

– Det var et stort spektrum, noen hadde opplevd veldig mye, og til tider grov vold. Andre hadde opplevd det som heller kan kalles misbruk, og svært sjelden.

– Misbruket og volden kan være både fysisk og digital. Hva er digital vold?

Annonse