00:00 - 14. juni 2019

Innlegg fra bakrommet

Videodømming har snudd etablerte ideologier på hodet. Fotballfilosofien står ved et paradigmeskifte.

Fotballen har innført videodømming. Dommere som sitter i en tv-buss, varsler dommeren på banen om situasjoner hun bør se nærmere på. Nå går debatten høyt i fotballdommernes mange vitenskapsteoretiske tidsskrifter.

– Den messianske troen på at det finnes én sannhet som åpenbarer seg dersom dommeren spiller av situasjonen svært sakte, er intet annet enn reduksjonistisk positivisme, skriver Ernst Gadommer i en artikkel i det fag- og offsidefellevurderte tidsskriftet «Hermeneutikk og ballteknikk». Gadommer mener at knottene i knehøyde bare kan forstås i lys av helheten i spillet, og at helheten i spillet må leses i lys av stemplingen.

Tidsskriftet «The Umpiricist» stiller seg på den andre banehalvdelen med spesialnummeret «Kan vi egentlig være sikre på at situasjonen vil være lik den neste gangen dommeren spiller av reprisen?». For umpristene er det latterlig at bilder som kommer etter hverandre, skal bevise at det ene forårsaket det neste.

Annonse