00:00 - 21. juni 2019

Hjertets prinsipper, hodets følelser

Det holder ikke å gripe inn i Abbasi-saken. Det er regelverket som må endres, mener Guri Melby fra regjeringspartiet Venstre.

Verdibasert: – Jeg føler meg ikke truffet, sier Venstres Guri Melby om beskyldningene om «asylpopulisme», altså at regjeringspartiene Venstre og KrF ikke vil stå ved politikken de selv har vedtatt når denne politikken får folkelig motbør, som i forbindelse med tvangsutsendelsen av familien Abbasi fra Trondheim denne uken.

– Er det bra at enkeltsaker blusser opp? At følelsene kommer i sving over tvangsutsendelser?

– For meg, som ønsker en mindre restriktiv politikk, spesielt overfor barn, er det viktig at vi blir oppmerksomme på skyggesidene av det lovverket vi har vedtatt.

– Hele Trondheims hjertelag har stilt opp for familien Abbasi denne uken. Ordføreren fra Arbeiderpartiet, og hennes motkandidat fra Høyre, mener barns hensyn må veie tyngre, slik at de ikke blir tvangsutsendt. Åge Aleksandersen og en Rosenborgspiller var på støttemarkeringen onsdag. Er denne spesielle saken egnet som begrunnelse for å lage nytt regelverk?

Annonse