00:00 - 28. juni 2019

En helvetes fremtid

Direktiv 2019: 666 fra Rådet for høyere makter til Divisjon for synderomsorg. / Vi minner om at målet med klimakriseprosjektet er at menneskene skal destruere for seg selv.

1. Den teknologiske utviklingen innebærer at store endringer skjer raskere enn noensinne før. Selv om dette innebærer stor omstilling, er det Rådets oppfatning at Helvete er godt plassert til å vinne ytterlige markedsandeler. Sjefen understreker at behovet for å friste, straffe og sile er like stort som før.

2. Divisjonens overordnede visjon og slagord ligger fast: Helvete – pinlig korreks.

3. Rådet ønsker å berømme Underholdningsavdelingens arbeid med å øke lydvolumet på og mengden av tv-reklamer. Dessverre er dette gårsdagens teknologi. I fremtiden vil det være nødvendig å finne nye plattformer. I den anledning vil Rådet gjerne trekke frem det utmerkede arbeidet i den nye avdelingen for Guddommelige digitale prøvelser og regelrytteri (GDPR), særlig prosjektet «dette nettstedet benytter cookies».

Annonse