00:00 - 14. juni 2019

Det kan gå tiår før stortingsvedtak blir gjennomført. Det er en kilde til politikerforakt, skriver Aslak Bonde.

Lang gjennomføringstid er en kilde til politikerforakt, skriver Aslak Bonde.

For noen uker siden sendte Riksadvokaten ut et rundskriv der påtalemyndigheten fikk beskjed om å kreve at langt flere menn enn i dag får omvendt voldsalarm. Det var på tide. Tiltaket ble foreslått av justisministeren allerede i 2006. Hver gang systemet med voldsalarmer for kvinner har vist seg å svikte fatalt, har politikerne sagt at det heller burde være den voldelige mannen som hadde en alarm på seg.

I dag går fem menn med en elektronisk fotlenke som varsler politiet dersom de beveger seg i nærheten av den kvinnen de tidligere har mishandlet og truet. Totalt er det 16 personer som har hatt omvendt voldsalarm etter at Stortinget for første gang ba om ordningen i 2006. Det gikk ikke mindre enn syv år før de tekniske løsningene var på plass og Stortinget formelt kunne innføre ordningen.

Bruken er oppsiktsvekkende liten tatt i betraktning at det er mange hundre kvinner og barn som permanent lever på hemmelig adresse fordi de frykter voldelige menn. Riksadvokaten og en rekke justisministere har da også innrømmet at det er langt færre alarmer enn forutsatt i omløp. Den nåværende justisministeren har satt i gang et arbeid for å finne ut hvorfor det politisk ønskede tiltaket nesten ikke blir realisert.

Annonse