14:05 - 21. juni 2019

– Beskyldningen er grov og usann

Erling Holmøy tar et oppgjør med påstandene om at politikerne i praksis kan bestille de svarene de vil ha fra SSB gjennom å velge hvilken modell forskerne skal benytte.

Ny lov: Fredag 21. juni vedtok Stortinget ny statistikklov. Erling Holmøy mener loven gir større rom for å utvikle nye modeller. 

SSB-forsker Erling Holmøy har nettopp levert regnestykker som viser at høyere fruktbarhet gjør det vanskeligere å betale for velferdsstaten – en konklusjon som er stikk i strid med påstanden i  Erna Solbergs omstridte nyttårstale, der budskapet var at Norge trenger flere barn for å finansiere velferdsstaten. Samtidig tar Holmøy et oppgjør med påstandene om at politikerne kan drive «konklusjonsbestilling» hos Statistisk sentralbyrå (SSB).

Siden Christine Meyer gikk av som SSB-sjef høsten 2017, etter at finansminister Siv Jensen hadde uttalt at hun ikke lenger hadde tillit til henne, har uavhengigheten til Statistisk sentralbyrå vært et omdiskutert tema. Mest betent er spørsmålet om «konklusjonsbestilling». Meyers forskningssjef Kjetil Telle tok opp spørsmålet i stortingshøringen etter Meyers avgang. Hvis Finansdepartementet får bestemme hvilken modell SSB skal gjøre analysene på, kan de også velge de konklusjonene de vil ha, advarte Telle. Han fortalte at Finansdepartementet instruerte SSB til å bruke modellen Demec når byrået skulle beregne de langsiktige kostnadene av innvandring for det såkalte Brochmann II-utvalget.

«[V]i pålegges i realiteten også å benytte en helt spesifikk metode hvis hovedkonklusjon er velkjent for Finansdepartementet (…). Finansdepartementet er også godt kjent med at det vil være hensiktsmessig for oss å bemanne med en spesifikk forsker, nemlig Holmøy, fordi det er han som har mest erfaring med den spesifiserte metoden. Da er det vanskelig å se at det er mye igjen av SSBs faglige uavhengighet.» sa Telle.

Annonse