14:05 - 21. juni 2019

– Beskyldningen er grov og usann

Erling Holmøy tar et oppgjør med påstandene om at politikerne i praksis kan bestille de svarene de vil ha fra SSB gjennom å velge hvilken modell forskerne skal benytte.

Ny lov: Fredag 21. juni vedtok Stortinget ny statistikklov. Erling Holmøy mener loven gir større rom for å utvikle nye modeller. 
Annonse