11:43 - 12. juni 2019

«Aldri noe formelt møte»

Erik Loes første tilsvar i artikkelen ble gitt per sms og er publisert i Josimar. Morgenbladet ba om en ytterligere kommentar. Loe svarte via e-post at tilsvaret i Josimar var «svar på et generelt spørsmål vedrørende kritikk mot meg om hvordan jeg ‘som kommersiell direktør i NFF håndterte kvinnesiden’» og at han ikke var blitt konfrontert med uttalelsene som kommer frem i artikkelen. 

Her er Loes videre svar: 

«Jeg traff Daniel Siraj tilfeldig i kaffebaren på Ullevaal stadion og vi hadde kun en kort prat. Det har aldri vært noe formelt møte hvor et avtaleforhold ble drøftet eller konkretisert. Det var kun en generell forespørsel om ikke NFF sin kommersielle avdeling kunne bidra til å bedre rammebetingelsene for kvinnelige spillere, gjennom et aktivt engasjement inn mot Toppserieklubbene. Når jeg svarer nei på det har ikke det noe med vurdering av kommersiell verdi, eller manglende interesse fra NFF å gjøre. Det faller på sin egen urimelighet. Men daværende avtaleverk ga klubbene de kommersielle rettighetene, for at de skulle kunne tjene penger gjennom lokale avtaler, på toppen av overføringene fra NFF sitt forbundsstyre. En avtale jeg selvfølgelig var nødt til å respektere. Avtaleverket er senere blitt endret.

Daniel Siraj visste at historien han fortalte ikke stemte da han ble intervjuet av dere. Det forsikret jeg meg om med en telefonsamtale samme kvelden han fortalte det den første gangen. Det er derfor sterkt beklagelig at han likevel velger å gjenta påstandene. Like beklagelig som at dere ikke tar ansvaret dere har for å sjekke om de stemmer.»

– Du sier det aldri var noe formelt møte hvor avtaleforhold ble drøftet eller konkretisert. Må sponsorer arrangere formelle møter for at deres tilbud skal tas alvorlig?

«Jeg har ingen ytterligere kommentarer.»

– Du hevder Siraj visste at historien han fortalte ikke stemte. Betyr dette at du mener han lyver? 

«Jeg har ingen ytterligere kommentarer.»

Daniel Siraj svarer slik på Loes svar: 

«Jeg registrerer at Loe og jeg har ulik oppfatning av hva som ble sagt mellom partene i denne samtalen. De sitater jeg har gitt til Josimar er dekkende for min oppfatning av samtalens innhold. Det har ikke forandret seg over tid, hverken som følge av at Loe kontaktet meg like etter lanseringen av vår fotballavtale med Toppserien høsten 2017 eller i senere dialog med Loe om saken.

Når det er sagt har jeg ikke behov for å gå inn i ytterligere polemikk med Erik Loe om denne saken eller gå inn i ytterligere diskusjoner om hans person.»

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Les Morgenbladet digitalt i 10 uker for 10 kr. Bli abonnent
Annonse