Annonse
00:00 - 31. mai 2019

Statistikken forteller oss hvem vi er, men hvem skal bestemme over statistikken, spør Maria Berg Reinertsen.

Nå er det opp til politikerne å begrense sin egen makt over SSB, skriver Maria Berg Reinertsen.

Annonse

I 1994 laget Statistisk sentralbyrå en ny «Standard for innvandrergruppering». Før hadde statistikerne sortert Norges innbyggere etter statsborgerskap. Men du kan bytte statsborgerskap uten at det gjør norsken din bedre eller hudfargen din mer velkommen på jobbintervju. For å finne ut hvordan det gikk med dem som vandret inn til Norge, begynte SSB derfor å gruppere befolkningen etter deres eget og foreldrenes fødeland. Vi fikk «innvandrerbefolkningen» bestående av første- og andregenerasjonsinnvandrere.

Men ikke alle nordmenn født i Norge satte pris på å bli betegnet som «andregenerasjonsinnvandrere»: «Statistisk sentralbyrås kategorier er ikke bare redskaper for å måle virkeligheten, men er også̊ redskaper som bestemmer virkeligheten. Begrepet ‘andregenerasjons innvandrer’ er gått inn som en del av dagligtalen, på tross av at myndighetene har anbefalt at det ikke brukes», skrev utvalget av eksperter som i fjor la frem forslaget til ny statistikklov

Historien minner oss om makten som ligger hos statistikerne. Ved å bestemme hva som skal telles og under hvilke navn, bestemmer Statistisk sentralbyrå også hvem vi er: Andregenerasjonsinnvandrere eller norske statsborgere. Men hvem bestemmer over statistikken? Det skal Stortinget vedta denne våren når de behandler regjeringens forslag til ny statistikklov.

Annonse