00:00 - 10. mai 2019

Smoothie, frossenpizza eller ingenting

Om eldre og pasienter på institusjon får tilpasset maten etter sine behov, er ofte avhengig av hvem som er på jobb, ifølge ny doktorgrad. Det er uheldig, sier forskeren. 

Illustrasjonsfoto: Anthony Marsland / Getty Images

– Etter at Sylvi Listhaug ble eldre- og folkehelseminister forrige uke, har en av fanesakene hennes vært å få tilbake kjøkkenet på gamlehjemmet. Du har forsket på mat på institusjon, hva er inntrykket ditt av hva plasseringen av kjøkkenet har å si?

– Jeg tror diskusjonen om hvorvidt kjøkkenet skal plasseres på institusjonen eller ikke, er litt følelsesstyrt. Det er ikke enten eller, for om brukeren eller pasienten får mat tilpasset sine ernæringsmessige behov, er avhengig av at helsepersonell og kjøkkenpersonell kjenner hverandre og snakker sammen. Jeg ser at det skjer oftere når kjøkkenet er plassert på institusjonen, men det er ikke selvsagt. De må kunne kommunisere om hva pasientene trenger, og hva kjøkkenet kan levere.

– I avhandlingen ser du på informasjonsdelingen mellom helsepersonell og kjøkkenpersonell. Hvordan virker den inn på pasientene og brukerne?

Annonse