11:54 - 04. juni 2019

Revolusjon fra talerstolen

I 1976 ga NFF etter, og godtok norsk kvinnefotball. Generalsekretæren ville bremse utviklingen, men er siden blitt hyllet som foregangsfigur for kvinnefotball.

Per Pettersen førte ordet og fyrte løs fra talerstolen, i det som må betegnes som en av de viktigste talene i norsk idrettshistorie.
Annonse