00:00 - 16. mai 2019

Norsk økonomi går så bra at det er umulig å skape mye ny klimavennlig industri, skriver Aslak Bonde.

Norsk økonomi går så bra at det er umulig å skape mye ny klimavennlig industri, skriver Aslak Bonde.

Thunbergsk klimaperspektiv: Unge demonstranter over store deler av verden fulgte Greta Thunbergs eksempel og tok til gatene i mars. Ønsket om klimavennlige reformer er markant synlig, også hos norske politikere, som alle vil sørge for at «det er Norge som leder an i utviklingen systemer for fangst og lagring av CO2». Arkivfoto: Sofie Amalie Klougart

Arbeidsledigheten går ned, en økende andel av befolkningen kommer i jobb, oljefondet legger fortsatt på seg, og det meste av den relativt høye veksten i økonomien kommer i privat sektor. Finansminister Siv Jensen hadde all grunn til å være fornøyd med tallene hun tirsdag presenterte i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2019.

Den økonomiske utviklingen er så bra at hun – sett med en samfunnsøkonoms øyne – burde lagt frem noen forslag for å stramme inn. Enten burde hun ha kuttet noen av statens utgifter eller så burde hun ha brukt økte skatter eller avgifter til å redusere den private kjøpekraften. Det gjorde hun ikke – med et mulig unntak for at overføringene til kommunene og fylkeskommunene er såpass knappe at det kanskje kan komme reelle utgiftskutt i den sektoren.

Finansministerens formelle begrunnelse for at hun ikke strammer inn i budsjettet, er at hun vil være forutsigbar. Det er i budsjettforslaget hver høst men tar utgifter opp og ned. Revideringen på våren dreier seg stort sett bare om å justere tallene slik at man tar hensyn til det som har skjedd det siste halve året.

Annonse