00:00 - 31. mai 2019

Høyreradikale fester grepet i EUs parlament

Den høyreradikale konsolideringen i EU-valget er viktig, skriver Aslak Bonde.

EU-valg: Regner man alle de representantene som i EUs egne grafer legges til høyre for de konservative og kristendemokratene, har ytre høyre en fremgang på ni representanter. Bildet er fra et valglokale i Saumur, vest i Frankrike, 26. mai. Foto: Vernault Quentin / NurPhoto / Getty Images

Reportasjene og kommentarene etter forrige helgs valg til EU-parlamentet har vært forbausende entydige: Den økende valgdeltagelsen er en seier både for EU og for demokratiet. Styrkningen av den grønne og den liberale gruppen i parlamentet sees som et klart tegn på at Europas politikere nå er for et sterkere EU.

Konklusjonene kan være riktige, men de kan også bli stående som et uttrykk for en aldri så liten EU-eufori i den norske meningseliten. EUs politiske system er så mangesidig og uforstyrrelig at det er mulig å fortolke EU-valget på veldig mange andre måter.

Ta for eksempel den grønne fremgangen, som de aller fleste mener vil føre til at EU kommer til å skjerpe sin klimapolitikk ytterligere. Det er tvilsomt. Selv om de grønne gikk frem, vil de i de fem kommende årene fortsatt ha 110 færre parlamentsrepresentanter enn ytre høyre-partiene. Og de grønne har bare noen ytterst få som kan kjempe deres sak der hvor det meste av makten ligger – i EUs mange statsminister- og statsrådsmøter.

Annonse