00:00 - 31. mai 2019

Heller fanen

Hvorfor tenker ikke de unge på evigheten? Se, det er et spørsmål for en klok statsmann.

Den andre juni 1924 ble de innfødte i Nord-Amerika gitt statsborgerskap, bare knapt 148 år etter at gjengen bak denne setningen tok makten: «Vi anser disse sannheter for selvinnlysende: at alle mennesker fødes like; at deres skaper har utstyrt dem med visse uavhendelige rettigheter, blant dem livet, friheten og streben etter lykke.»

Det var også 56 år etter at grunnlovstillegg nummer 14 ble ratifisert av de amerikanske statene, der det slås fast at alle personer som er født på amerikansk jord under amerikansk jurisdiksjon, er borgere av USA.

Dette eksemplet er blitt brukt på så mange vis. Men først og fremst viser det oss at politikk virker. Etter grundig overveielse ble de innfødte innvilget en rettighet de søkte å få.

Annonse