Annonse
00:00 - 10. mai 2019

Gjør din plikt, bli en rett

Regjeringen tar nå i bruk sterkere lut mot unnasluntrende slappfisk.

Annonse

En million dyre- og plantearter trues med utryddelse, ifølge en ny rapport fra FN.

– Dette er en konsekvens av at regjeringens politikk overfor naturens latsabber og unnasluntrere fungerer, sier miljøarbeidsminister Annola Elvelie (Høyrevenstre).

I regjeringens plattform lover de fire partiene å ta et oppgjør med en ‘naiv’ og ‘dumsnill’ politikk overfor planter og arter som ikke har funnet sin plass i det moderne arbeidsmarkedet.

– Regjeringens politikk er at det skal lønne seg å bli utbyttet. Altfor mange arter har valgt å stå utenfor nytteøkonomien. Det skyldes at ordninger som vernelister, naturmangfoldavklaringspenger og nasjonalparker har vært for lukrative for mange av disse artene. Vi har gjort dem en bjørnetjeneste, forteller Elvelie engasjert.

Nye tall fra Statistisk sentralbyrå underbygger ministerens fortelling. Stadig færre av naturens arter står nå helt utenfor markedet. Nå som eldrebølgen kommer, vil alle arter måtte stå mer på for å holde veksten i menneskets kjøpekraft på et konstant nivå, viser den nye Perspektivmeldingen. Det er spesielt én figur miljøarbeidsministeren liker å trekke frem.

– Denne viser avstanden mellom menneskets ønske om vekst i fremtiden og de andre organismenes evne til å skape denne veksten, forklarer Elvelie.

Ironisk nok har figuren også form som munnen til den utrydningstruede hvithaien, som regnes blant de verste «velferdshaiene» i en ny rapport fra Miljøøkonomisk institutt. Særlig bekymringsverdig er den lave produktivitet blant utenlandske arter som flykter til Norge.

En utregning gjort av instituttet viser at haier totalt sett koster menneskesamfunnet milliarder av kroner i tapte fiskeinntekter, turistflukt fra populære strender og tid kastet bort til tøysete Youtube-videoer om babyhai. Ministeren peker på at integreringen av hai har gått mye bedre på Island, der særlig hai med grønlandsk opphav er blitt en nyttig del av islandske måltider.

– Vi vil gå sammen med arbeidsgiverne for å finne løsninger der haien kan få hjelp til omstilling, etter modell fra laksen. Dessverre viser erfaringen at vi trenger et ris bak speilet. Vi tror ikke vi ville fått de samme resultatene uten en skikkelig trussel om utrydding, sier Elvelie.

Du har nå lest en gratis smakebit fra Morgenbladet. Vil du ha mer godt lesestoff? Akkurat nå er det opptil 50 prosent rabatt. Bli abonnent
Annonse