00:00 - 31. mai 2019

Enklere liv

Forskere stryker synonymer som kan unnværes, fra livets ordbok.

Syntetisk biologi: Jason W. Chins forskerteam i Cambridge har fremstilt en ny variant av bakterien E. coli. Foto: Science Photo Library / NTB Scanpix

Biologien rommer noen fascinerende paradokser. Milliarder av år med evolusjon har gitt livet tid til å utvikle utallige fantastiske former. De enkelte artenes tilværelse kan være så radikalt forskjellige, samtidig som hver organisme er så perfekt tilpasset sin biologiske nisje. Men ser man på molekylærbiologiens grunnprosesser, fortoner det seg nesten motsatt. Alt liv følger det samme sett av regler, men en del av disse reglene kan virke mer som tilfeldigheter enn som optimal tilpasning til omgivelsene.

En studie i syntetisk biologi som illustrerer dette godt, ble nylig publisert i tidsskriftet Nature. Den fikk mye oppmerksomhet verden over i forrige uke, der vinklingen i mediene gjerne handlet om at forskere nå skaper «kunstig liv» i laboratoriet. Men hva har de egentlig laget, og hvordan er dette et vitenskapelig gjennombrudd?

Jason W. Chins forskerteam i Cambridge har fremstilt en ny variant av bakterien E. coli, som er en av biologenes mest populære modellorganismer. Gjennom mange trinn har forskerne erstattet litt og litt av bakteriens arvestoff, inntil hele genomet til slutt består av bare syntetisk DNA. Dette har allerede vært gjort med en annen bakterie i 2010. Det viktigste fremskrittet nå, er at arvestoffet denne gangen var rekodet. Hva vil dette si?

Annonse