10:37 - 01. juni 2019

«Det skal spilles ordentlig fotball, ikke bare handses og klores.»

Det norske etterkrigssamfunnet var preget av oppgangstider, men for kvinnefotballen gikk det motsatt vei.

Dagbladet 28. september 1959.
Annonse