00:00 - 16. mai 2019

Det er Norge i bulk, bil og tank

USA setter den globale handelspolitikken i spill. «Vi må ikke lene oss tilbake», sier Harald Solberg, administrerende direktør i Norges Rederiforbund.

Foreningsmann: – Jeg er ingen skipsreder, sier Harald Solberg. Han ble i fjor administrerende direktør i Norges Rederiforbund etter å ha jobbet blant annet som leder av Det kongelige sekretariat ved Slottet og vært rådgiver for KrFs stortingsgruppe.

– Handelskrig illustreres gjerne med et foto av en containerhavn. Norge er stadig verdens femte største sjøfartsnasjon målt i flåteverdi. Har tollkrigen mellom USA og Kina konsekvenser for dere? Og kanskje dermed oss andre nordmenn?

– Svaret er ja. På to plan. Overordnet er det veldig alvorlig at de to største økonomiene i verden er i handelskrig. Det stiller verden overfor helt nye utfordringer vi aldri har sett maken til. De langsiktige konsekvensene har vi ikke forstått ennå, tror jeg. Konkret, så merker vi at det påvirker selve handelsmønstrene i verden.

– Hva merker da de norske «deep sea»-rederiene som har flere enn 800 skip rundt på kloden?

Annonse