00:00 - 10. mai 2019

Antisemittisme som nasjonsbygging

Henrik Wergeland og Morgenbladet får ufortjent mye heder for kampen mot jødeparagrafen i Grunnloven. 

Samfunnets syn på jødene er en av de viktige debattene som har formet Norge gjennom de 200 årene Morgenbladet har eksistert. Andreas Snildal (til venstre) er en av få historikere som har satt seg inn i 1800-tallets debatt om jødeparagrafen, Lars Bjørndal-Lien (til høyre) arbeider ved HL-senteret i Oslo.
Annonse