09:53 - 19. april 2019

Støres prinsippløse argumenter i abortdebatten

Virker mer interessert i å angripe regjeringens syn enn å diskutere prinsippene.

Debatt om abortloven: Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkols forslag om selvbestemt abort frem til 18. svangerskapsuke ble nedstemt på partiets landsmøte. Partileder Jonas Gahr Støre - her under dag to av landsmøtet på Folkets Hus i Oslo - gikk på forhånd hardt ut mot forslaget. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix 

Hvor bør grensen gå for selvbestemt abort? I forrige uke fremmet Arbeiderpartiets helsepolitiske talsperson Ingvild Kjerkol forslag om at kvinner skal få bestemme selv frem til utgangen av 18. svangerskapsuke. Både partileder Jonas Gahr Støre og Ap-nestor Gro Harlem Brundtland gikk ut mot forslaget, som siden ble nedstemt på partiets landsmøte. Men hva er egentlig argumentene for at retten til selvbestemt abort bør slutte å gjelde etter uke tolv?

Kjerkol på sin side mener at man «ikke [kan] forvente at Ap skal opprettholde et kompromiss» fra 1970-tallet, da loven om selvbestemt abort først ble vedtatt. I stedet for ønsker hun seg en «diskusjon på hva vi mener er riktig». Kjerkol ønsker å utvide abortgrensen fordi hun legger til grunn en «prinsipiell tilnærming [om] at dette må kvinner avgjøre selv». Når kvinner fratas retten til å avgjøre i spørsmål om abort etter uke tolv, så er det i praksis en «umyndiggjøring». Både AUF og flere lokallag i partiet deler denne oppfatningen. Sentralstyremedlem i AUF, Marta Hofsøy, sa, for eksempel, til landsmøtet at Kjerkol har helt rett i at «enten så har man tillit til at kvinnene kan ta egne valg, eller så har man det ikke».

Det er bred enighet i Arbeiderpartiet om at kvinner i utgangspunktet bør ha rett til selvbestemt abort. Hvis man da er imot Kjerkols forslag, så trenger man en tungtveiende grunn til at denne retten plutselig slutter å være avgjørende etter tolvte uke. La oss derfor se på motargumentene.

Annonse