00:05 - 05. april 2019

Nytt lys over mørk dag

Tre nye studier sirkler inn årsakene til den største katastrofen.

Mineraler: Tre meteoritter som stammer fra gigantasteroiden Vesta, sett gjennom et mikroskop hvor ulike mineraler vises i ulike farger.

Den 6. juni 1980 slo en artikkel i tidsskriftet Science ned som en bombe. En forskergruppe i USA, ledet av fysikeren Luis W. Alvarez, hadde funnet bevis for at et meteorittnedslag rammet Jorden samtidig med en av de fem store masseutryddelsene. Mer enn 75 prosent av artene på kloden forsvant, inkludert de fleste dinosaurene. Oppdagelsen fikk store ringvirkninger, både for trusselvurderingen av verdensrommet og forståelsen for hvor sårbar Jorden er for raske endringer. 

Likevel har denne masseutryddelsen et vedheng som ikke slipper taket. For på samme tid, vest i India, sprakk grunnen opp og enorme mengder lava sprutet ut. Hvor sikkert er det egentlig at meteoritten var hovedårsaken? Tematikken har splittet fagmiljøet helt siden 1980. Vulkantilhengerne påpeker at utbruddene i India skapte en vedvarende global miljøkrise som kulminerte med et katastrofalt meteorittnedslag. Derfor er det alltid interessant å følge med på dette forskningsfeltet. Kan noen snart finne avgjørende bevis?

Tre nye artikler gir oss nye ledetråder. De to første ble utgitt i Science 22. februar og legger frem nye aldersbestemmelser av lavastrømmene i India. Det er ganske spesielt at tidsskriftet gir plass til to lignende studier i samme utgave, men metodene er helt forskjellige. 

Annonse