09:58 - 14. april 2019

Hva koster det, Lysbakken?

Logikksjekk: Audun Lysbakkens utenomsnakk om hva sekstimersdagen vil koste. 

Audun Lysbakken vil helst snakke om hvorfor han mener sekstimersdagen ikke vil være til hinder for økonomisk vekst enn å svare på spørsmålet. Gisle Oddstad/VG/NTB scanpix

I anledning SVs landsmøte møtte Audun Lysbakken på Politisk Kvarter for å snakke om partiets politikk. Én av ambisjonene deres er å innføre sekstimersdagen, det vil si en kortere arbeidsdag med «full lønnskompensasjon». SV er ikke alene. Både MDG og Rødt har også sekstimersdag som mål, mens Arbeiderpartiets arbeidslivsutvalg har gått inn for nye forsøksordninger med arbeidstidsforkorting. Sekstimersdagen ville gitt oss en arbeidsuke på 30 timer, mot 37,5 i dag med den nåværende normalarbeidsdagen.

NRKs Bjørn Myklebust spør Lysbakken hva sekstimersdag for alle vil koste. Det får han imidlertid ikke svar på:

«Vi må huske at sekstimersdagen er et forhandlingsspørsmål mellom partene i arbeidslivet. Det er noe man kan velge å få til hvis vi i fremtiden tar ut litt mer av produktivitetsveksten i økt fritid i stedet for i privat forbruk. Politikerne sin oppgave, mener jeg, det er å tilrettelegge for det gjennom for eksempel forsøk med kortere arbeidstid»

Annonse